Pedigree of Mikita

father

Millennium

Trakehner
2008

Easy Game

Trakehner
2003

Gribaldi

Trakehner
1993

Evita XII

Trakehner
1998

Merle

Trakehner
1994

Ravel

Trakehner
1981

Mazurka Magica

Trakehner
1987

Consul

Trakehner
1980

Marussja

Trakehner
1972

mother

Rieka H.

Hanoverian
2008

Father of mother

Rascalino

Hanoverian
2001

Rotspon

Hanoverian
1995

Antalia

Hanoverian
1991

Velvet

Hanoverian
1994

Wepp

Hanoverian
1989

Rosenrot II

Hanoverian
2000

Rosentau

Hanoverian
1994

Granessa

Hanoverian
1993

Grand Royal

Hanoverian
1980

Boleros Dream

Hanoverian
1986